Anonim so`rov

Bu saytni borligini qayerdan bildingiz?

Tanlov g'oliblarini qutlaymiz!

«Yilning eng yaxshi darsligi va o‘quv adabiyoti muallifi – 2016 respublika tanlovi g‘oliblari

R O’ Y X A T I

1-o‘rinlar

Darsliklar


1. Sh.Qobilov. «Iqtisodiyot nazariyasi», Toshkent 2013 y., «IIV Akad. bosmaxonasi», (IIV Akad.).

2. A.Muratxodjayeva, I.Dauksh, G.Pirnazarova, U.Xakimova, D.Ikramova. «Fakultet pediatriyasi», Toshkent 2015 y., «Turon-iqbol», (TPTI).

3. O.Eshonov. «Anesteziologiya va reanimatologiya (3-nashri)», Toshkent 2014 y., «Tafakkur», (BuxDTI).

4. Z.G’ulomov, R.Nabiullin, G.Kamilova. «Jismoniy tarbiya va sport menejmenti (1-2-qism)», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya»; «Turon-iqbol», (O’zDJTI).

5. Sh.Isroilov, R.Xalmuxamedov, S.Tajibayev. «Bokschilarning sport-pedagogik mahoratini oshirish (elektron darslik)», Toshkent 2015, (O’zDJTI).

6. K.Akilova, S.Muxamedjanova. «Основы рекламы», Toshkent 2015 y., «Iqtisodiyot», (MRDI).

7. A.Abdukarimov, A.G’ofurov, K.Nishonboyev, J.Xamidov, B.Toshmuxamedov, O.Eshonqulov. «Biologiya», Toshkent 2015 y., «Sharq», (TPTI qoshidagi Akad. Lits.).

8. A.Vaxabov, D.Tadjibayeva, Sh.Xajibakiyev. «Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar», Toshkent 2015 y., «Baktria press», (O’zMU).

9. G’.Shukurov, D.Islamova. «Qurilish fizikasi», Samarqand 2015 y., «SamDChTI nashr matbaa markazi», (SamDAQI).

O’quv qo‘llanmalar

10. G.Bakiyeva, F.Rashidova, R.Xodjayeva, Z.Qosimova, D.Karimova, M.Tursunov, B.Shamsematova, B.Samatova, M.Shoxakimova. «Scale up (1,2,3-qism)», Toshkent 2015 y., «G’.G’ulom», (O’zDJTU).

11. Z.Djurayeva, Z.Saloxiddinova. «Основы филологического анализа художественного текста», Toshkent 2015 y., «Tafakkur Bo‘stoni», (BuxDU).

12. B.Muxamadjonov, A.Azimov, R.Daminova, M.Eshpo‘latova. «Texnik mexanika», Toshkent 2015 y., «Ilm Ziyo», (TDPU).

13. A.Rahimov. «Devorbop ashyolarni ishlab chiqarish texnologiyasi», Urganch 2013 y., «Quvonchbek-Mashxura MChJ», (UrgDU).

14. P.Alimxodjayeva, N.To‘ychibayeva, A.Abduvaliyev, M.Gildiyeva. «Tibbiy genetikaning tekshirish usulllari (o‘zbek va rus tillarda)», Toshkent 2015 y., «Ilm Ziyo», (TTA).

15. Q.Qosimov, Z.Norboyev, X.Qosimov, A.Daliyev, K.Norboyev. «Otorinolaringologiya; Otorinolaringologiyadan amaliy ko‘nikmalar», Andijon 2015 y., «Step by step print MChJ», (AndDTI).

16. B.Raximov, S.Kasimova, Sh.Shodjalilov. «Реконструкция зданий и соружений», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya», (TAQI).

17. A.Saloxiddinov, R.Ikramov, M.Timirova. «Управление водными ресурсами», Toshkent 2015 y., «TIMI bosmaxonasi» (TIMI).

18. D.Karimova. «Kimyo tarixi», Toshkent 2015 y., «Sano-standart», (NavDPI).

19. Sh.Ikramov, Sh.Qobilov, Sh.Mirzayev, Sh.Alimov, A.Norbekov, D.Yusupov, U.Muxammedov, R.Ernazarov, M.Rustamov, I.Ismoilov, B.Saidov, B.Sirliyev, R.Dusanov, N.Muxammadiyev, Sh.Mamadaliyev, B.Xaqliyev, D.Razzoqov. «Yuksak manaviyat va qonun ustuvorligi asosida yashash, halollik fazilatlari va muomala madaniyatini kamol toptirish (3-nashr)», Toshkent 2015 y., «IIV Akad. bosmaxonasi», (IIV Akad.).

20. N.Taylaqov, S.Nizomxonov. «Informatika. 5-9-sinf (elektron o‘quv-uslubiy majmua)», Toshkent 2015 y., (RTM).

2-o‘rinlar

Darsliklar

1. R.Shirinova, F.Muxamadaminova. «Fransuz tili», Toshkent 2015 y., «Sano-standart», (O’zMU).

2. T.Babayev. «Yuqori molekulyar birikmalar», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya», (O’zMU).

3. Sh.Usmonqulov. «Kompyuter tarmoqlari (elektron darslik)», Toshkent 2015 y., (TDPU).

4. M.G’aniyeva, N.Latipova, I.Negmatov, I.Jo‘rayev, M.Sherov, U.Abduraxmonov, Z.Ergashev. «Ijtimoiy ish etikasi», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya», (SamDU).

5. B.Umarov, T.Niyazxonov. «Kimyo tarixi», Toshkent 2015 y., «Navro‘z», (BuxDU).

6. B.Mamatov, D.Xujamkulov, O.Nurbekov. «Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish», Toshkent 2014 y., «Iqtisod-moliya», (TMI).

7. N.Maxmudova. «Вяжущие вещества», Toshkent 2015 y., «TAQI bosmaxonasi», (TAQI).

8. M.To‘ychiboyev, «Bioximiya va sport bioximiyasi», Toshkent 2015 y., «Tafakkur bo‘stoni», (O’zDJTI).

9. I.Tuxliyev, R.Xayitboyev, B.Safarov, G.Tursunova. «Turizm asoslari», Toshkent 2014 y., «Fan va texnologiya», (SamISI).

10. N.Utegenov. «Fakultet bolalar xirurgiyasi (qoraqalpoq tilida)», Toshkent 2015 y., «Iqtisod-moliya», (TPTI Nuk. fil.).

O’quv qo‘llanmalar

11. B.Valiyev, M. Mamatov, L.Tursunov, X.Alimov, A.Rasulov, M.Saparov, Yu.Dosjanova. «Din psixologiyasi», Toshkent 2014 y., «Movarounnaxr», (TIU).

12. N.Xanxodjayeva, G.Tursunbayeva. «Экология и охрана природы», Toshkent 2015 y., «Brok Class servis», (TDPU).

13. S.Amirov, M.Yoqubov, N.Jabborov, X.Sattarov, N.Balgayev. «Elektrotexnikaning nazariy asoslaridan masalalar to‘plami», Toshkent 2015 y., «Adabiyot uchqunlari», (TTYMI).

14. N.Dunyashin, Z.Ermatov. «Payvandlashning asosiy uslublari», Toshkent 2015 y., «Lesson Press», (TDTU).

15. A.Ulmasov, A.Mamanazarov. «Экономика (краткий курс)», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya», (MDU Tosh. fil.).

16. J.Tolipova, A.G’ofurov, M.Umaraliyeva. «Biologiya», Toshkent 2014 y., «TDPU bosmaxonasi», (TDPU).

17. Sh.Nazirov, F.Nuraliyev, B.To‘rayev. «Kompyuter grafikasi va dizayn», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya», (TATU).

18. D.Abdullayeva, R.Yarqulov, N.Atabayeva. «Oila psixologiyasi», Toshkent 2015 y.,»Tafakkur Bo‘stoni», (TDPU).

19. F.Abduraximova. «Orkestr sinfi», Toshkent 2015 y., «Musiqa», (O’zDK).

20. Sh.Butayev. «Inglizcha-o‘zbekcha; o‘zbekcha- inglizcha lug‘at (80000 so‘z va ibora)», Toshkent 2015 y., «O’qituvchi», (RTM).

21. Q.Davranov, B.Aliqulov. «Nanobiotexnologiya asoslari», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya», (SamDU).

3-o‘rinlar

Darsliklar

1. Ya.Karriyeva, E.Kamalova. «Иностранные инвестиции (2-издание)», Toshkent 2015 y., «TDIU bosmaxonasi», (TDIU).

2. M.Kiyamova, Z.Kiyamova. «Die Phonetik der Deutschen sprache», Toshkent 2015 y., «Tafakkur Bo‘stoni», (QarDU).

3. X.Babaxanova, I.Nabiyeva. «Qog‘ozning asosiy turlari va xossalari», Toshkent 2014 y., «O’zbekiston», (TTYeSI).

4. X.Jalilov, V.Xaydarov, M.Qodirov, A.Temirov. «Tayyor dori vositalarining sifatini baholash, qadoqlash va o‘rash», Toshkent 2014 y., «Cho‘lpon», (TFarmI).

5. A.Abdullayev, N.Umarov, M.Xojiboyev. «Statistika», Toshkent 2015 y., «Iqtisod-moliya», (AndMI).

6. Q.Xakimov. «Toponimika», Toshkent 2015 y., «Mumtoz so‘z», (JizDPI).

7. F.Fozilov. «Neft mahsulotlarini texnik tadqiq qilish», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya», (BuxMTI).

8. R.Rajabov. «Jahon tarixi (qadimgi sharq, yunoniston, rim)», Toshkent 2014 y., «Yangi asr avlodi», (NavDPI).

9. B.Boltayev, A.Azamatov, A.Asqarov, M.Sodiqov, G’.Azamatova. «Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. 9-sinf», Toshkent 2015 y., «Cho‘lpon», (RTM).

10. S.Elmirzayev. «Korporativ moliya», Toshkent 2015 y., «Sano-standart», (TMI).

O’quv qo‘llanmalar

11. Z.Xudayberganova, X.Hamidov. «Turk tili nazariy grammatikasi», Toshkent 2015 y., «Tafakkur Bo‘stoni», (TDShI).

12. D.Po‘latova, M.Qodirov, M.Ahmedova, A.Abduhalimov, Sh.Shozamonov. «Falsafa tarixi (Sharq falsafasi)», Toshkent 2013 y., «TDShI bosmaxonasi», (TDShI).

13. C.Kordes, B.Usmonov. «Basics of performance», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya», (TDTU).

14. M.Xojiyev. «Texnologik jarayonlarni kompleks mexanizatsiyalash (paxta tozalash sanoati sohasida)», Toshkent 2015 y., «TTYeSI bosmaxonasi», (TTYeSI).

15. S.Turobjonov, T.Tursunov, K.Adilova. «Atrof-muhit kimyosi», Toshkent 2012 y., «Cho‘lpon», (TKTI).

16. D.Islomov. «Maxsus cholg‘u (doira usullari: ustozlar saboqlari)», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya», (O’zDSMI).

17. F.Mamatov, I.Ergashev, I.Temirov, B.Toshpo‘latov. «Qishloq xo‘jalik mashinalari», Toshkent 2014 y., «Voris», (QarMII).

18. M.Olimov, K.Ismanova, P.Karimov, Sh.Ismoilov. «Amaliy matematik dasturlar paketi», Toshkent 2015 y., «Tafakkur Bo‘stoni», (NamMPI).

19. O.Azizov. «Solfedjio», Toshkent 2014 y., «Mumtoz so‘z», (NamDU).

20. K.Mo‘minov, S.Azimbayev, A.Sanaqulov, Y.Berdibayev, Yu.Kenjayev. «Dexqonchilik ilmiy izlanish asoslari bilan», Toshkent 2014 y., «Turon-iqbol», (TDAU).

21. I.Asqarov, Sh.Abdullayev, O.Abdullayev. «Kimyo», Toshkent-2015 y., «Tafakkur», (RTM).

Rag‘batlantiruvchi o‘rinlar

Darsliklar

1. P.Ismatullayev, P.Matyakubova, Sh.Turayev. «Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish», Toshkent 2015 y., «Lesson Press», (TDTU).

2. A.Saidxodjayev. «Shaharlar elektr taminoti», Toshkent 2015 y., «Fan va texnologiya», (TDTU).

3. B.Abdullayeva, A.Sadikova, N.Muxitdinova, M.Toshpulatova. «Matematika», Toshkent 2014 y., «TDPU bosmaxonasi», (TDPU).

4. Sh.Raximov, M.Ilxomov, Sh.Yusupov. «Cholg‘u ijrochiligi (elektron darslik)», Toshkent 2013 y., (TDPU).

5. A.Rustamov, «Ingliz tili (1-qism)», Toshkent 2015 y., «IIV Akad. bosmaxonasi», (IIV Akad.).

6. U.Jurayev. «Molekulyar fizika», Toshkent 2015 y., «Voris», (SamDU).

7. U.Ismailov. «Dexqonchilik ilmiy izlanish asoslari bilan (qoraqalpoq tilida)», Nukus 2015 y., «Bilim», (TDAU Nuk. fil.).

8. T.Usmanxodjayev, Sh.Isroilov, A.Pulatov, Sh.Pulatov. «Milliy va harakatli o‘yinlar», Toshkent 2015 y., «Iqtisod-moliya», (O’zDJTI).

9. M.Miralimov. «Arxitektura», Toshkent 2012 y., «TAQI bosmaxonasi», (TAQI).

10. M.Aripov, N.Otaxanov. «Dasturlash asoslari», Toshkent 2015 y., «Tafakkur bo‘stoni», (O’zMU).

11. I.Qo‘ziyev, Sh.Fayziyev, A.Avloqulov, I.Sherimbetov. «Ichki audit», Toshkent 2015 y., «Iqtisod-moliya», (TMI).

O’quv qo‘llanmalar

12. I.Jumanov. «Badiiy so‘z mahorati», Toshkent 2015 y., «Abu matbuot-konsalt», (O’zDSMI).

13. F.Atayev, N.Lambrou, A.Jumanov, M.Lambrou. «Basic Mathematics and Logic», Toshkent 2015 y, «G’.G’ulom», (XVU Tosh. fil.).

14. A.Axlimirzayev, A.Rizayev, M.Ibragimov, M.Qo‘chqorov. «Oliy matematika», Toshkent-2015 y., «Turon-iqbol», (AndDU).

15. E.Eshimov. «Qishloq ho‘jaligi hayvonlarining patologik fiziologiyasi va patologik anatomiyasi», Toshkent 2014 y., «Ilm Ziyo», (SamQHI).

16. I.Kamolov. «Astronomiyadan laboratoriya ishlari», Toshkent 2015 y, «Sano-standart», (NavDPI).