Anonim so`rov

Bu saytni borligini qayerdan bildingiz?

Bu saytni borligini qayerdan bildingiz?